سفارشی‌سازی سیستم عامل کارت

طراحی سیستم عامل کارت هوشمند و سیم‌کارت توسط متخصصین داخلی این امکان را فراهم می‌کند تا قابلیت‌های کارت هوشمند و سیم‌کارت طبق نیازمندی‌های کارفرما سفارشی‌سازی شوند:

  • امکان پیاده‌سازی و افزودن الگوریتم‌ها و تمهیدات امنیتی خاص کارفرما
  • امکان انتخاب قابلیت‌ها توسط کارفرما و بهینه‌سازی قابلیت‌ها بر اساس اولویت و الزامات کارفرما
  • امکان به‌روزرسانی کارت هوشمند و سیم‌کارت برای پشتیبانی قابلیت‌های جدید بر اساس نیاز کارفرما
  • ...