آزمون کارت هوشمند

برای آزمون کارت هوشمند علاوه بر کارت هوشمند و دستگاه کارت‌‌خوان متصل به سیستم کامپیوتری، به یک بستر نرم‌‌افزاری که بتواند صحت عملکرد کارت هوشمند را مورد آزمون قرار دهد، نیاز است. این بستر آزمون نرم‌‌افزاری با نام "سامانه‌‌ی نر‌‌افزاری جامع تست کارت" توسط تیم مجرب آزمون این مجموعه مطابق با استانداردهای GP و JCAPI طراحی گردیده و تمام ویژگی‌‌های نرم‌‌افزاری کارت هوشمند توسط این نرم‌‌افزار قابل تست هستند. علاوه‌‌بر این، با وجود قابلیت‌‌های اسکریپت‌‌نویسی سناریوهای آزمون در این نرم‌‌افزار، می‌‌توان اسکریپت‌‌های آزمون سیم‌‌کارت را نیز تهیه کرد و با این بستر مورد آزمون قرار داد.