سیم‌کارت

سیم‌کارت نوعی کارت هوشمند تماسی است که وظیفه‌ی برقراری ارتباط بین دستگاه تلفن همراه و اپراتور شبکه را برعهده دارد. این نوع از کارت هوشمند توسط یک شماره سریال واحد و یک شماره تلفن مشخص می‌گردد. سیم‌کارت‌ها در انواع مختلف 3G، 2G و 4G دسته‌بندی میگردند که در انواع دستگاه‌های تلفن امروزی، لپتاپ‌ها و تبلت‌ها قابل استفاده هستند. اندازه‌ی سیم‌کارت در طی سال‌ها همسو با پیشرفت فناوری، کاهش یافته است. سیم کارت سایز کامل، سیم‌کارت سایز مینی، میکروسیم و نانوسیم از اندازه های مختلف سیم‌کارت می‌باشند.

مشخصات فنی سیم‌کارت نسل دوم در قالب جدول اول و همچنین مشخصات فنی سیم‌کارت نسل سوم و چهارم در جدول دوم ارائه میشود:

 

Supported Standards

3GPP 51.011 - GSM SIM Specifications

3GPP 51.014 - SIM Application Toolkit (SAT) Specifications

3GPP 43.019 - SIM API for Java Card

3GPP 23.048 -  Security mechanisms for SAT

ISO7816-1: Physical characteristics

ISO7816-2: Dimensions and location of the contacts

ISO7816-3: Electrical interface and transmission protocols

ISO7816-4: Organization, security and commands for interchange

Authentication algorithms

COMP128-1

COMP128-2

COMP128-3

Misc.

Over-The-Air (OTA) Remote File Management

Over-The-Air (OTA) Remote Application Management

PIN

PUK

 

Supported Standards

3GPP 31.102 - USIM Application Specifications

3GPP 31.103 - ISIM Application Specifications

3GPP 31.111 - USIM Application Toolkit (USAT) Specifications

3GPP 31.130 - USIM API for Java Card

3GPP 31.115 - Secured packet structure for USAT applications

3GPP 31.116 - Remote APDU Structure for USAT applications

3GPP 33.102 - 3G Security Architecture

Authentication algorithms

COMP128

GSM MILENAGE

MILENAGE

EAP-SIM

EAP-AKA

Misc.

Backward compatibility with GSM

Over-The-Air (OTA) Remote File Management

Over-The-Air (OTA) Remote Application Management

PIN

PUK